1
کشور پادشاهی دانمارک شامل دانمارک ، جزایر فارائو( شامل 18 جزیره) و گرینلند ( بزرگترین جزیره جهان ) بوده و در شمال غرب قاره اروپا واقع شده است. اینجا هیچ حقی نداریم.» ماجرای محمد یک مورد خاص است. ۲- خرید از فروشگاههای این کشور راحت و با حفظ احترام مشتری همراه است. eight- دارنده این کارت در موارد مذهبی و سیاسی در صورتی می تواند مطلب و عکس خود را به انتشار برساند که به عنوان یک راوی و یا نقل قول ا
bookmarkes

bookmarkes ..........

Latest Comments